Yurt Dışından Alınan Hizmetlerin Hangilerinde KDV Sorumluluğu Vardır Hangilerinde Yoktur

Yazar: Mehmet MAÇ*
Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359

I- GİRİŞ
Katma değer vergisinin uygulandığı ülkelerde,
– İhraç olunan mal ve hizmetler, ihraç ülkesince KDV den istisna edilir.
– İthal edilen mal ve hizmetler ise ithalin yapıldığı ülke tarafından KDV ye tabi tutulur.
Çünkü KDV bir işlem vergisidir. Mal veya hizmet hangi ülkeye vardı ise bu mal veya hizmete ait KDV’nin de o ülke maliyesi tarafından alınması gerekir….

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN