Yıllık Ücretli İzinde Tasfiye

Yazar: Erol GÜNER*
Yaklaşım / Ağustos 2022 / Sayı: 356

I- GİRİŞ
Yıllık ücretli izin; işçilerin, dinlenmek, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumaları, motivasyonlarını ve iş verimliliğini artırmaları amacıyla kullandırılmaktadır. Yıllık ücretli izin hakkı; dayanağını Kanundan alan, işverenin işçiyi gözetme borcuna dayalı sosyal nitelikli bir işçi hakkıdır.
1982 tarihli T.C. Anayasası’nın Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı başlıklı 50….

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN