Yıllık Ücretli İzinde Cumartesi Gününün Durumu

Yazar: Erol GÜNER*
Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355

I- GİRİŞ
Yıllık ücretli izin; işçilerin, dinlenmek, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumaları, motivasyonlarını ve iş verimliliğini artırmaları amacıyla kullandırılmaktadır. Yıllık ücretli izin hakkı; dayanağını Kanundan alan, işverenin işçiyi gözetme borcuna dayalı işçi hakkıdır.
Yıllık ücretli izin; bir yıl boyunca çalışarak yorulduğu varsayılan işçiye dinlenip bedensel/ruh…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN