Yeniden Karmaşık Hale Gelen Vergi Kaçakçılığı Suçu, Etkin Pişmanlık Hali ve Kanun Yolundan Vazgeçme Durumunda Analizi

Yazar: Mustafa ÇOLAK*
Yaklaşım / Haziran 2022 / Sayı: 354
 

I- GİRİŞ
Yıllardır vergi hukuku alanında devam edegelen tartışmaların başında sahte fatura kullanımı başta olmak üzere kaçakçılık suçlarının etkinliği, koruduğu hukuki menfaat, vergi uyumuna etkisi, kamu düzenini bozucu etkilerinin nasıl ve ne şekilde sınırlandırılabileceği gibi konular yer etmektedir.
Tarihsel süreç içerisinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (V…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN