Yeni Asgari Ücretin İşverenlere Maliyeti Başta Olmak Üzere Etkilediği Unsurlar

Yazar: Serdar ADAY*
Yaklaşım / Ağustos 2022 / Sayı: 356

I- GİRİŞ
22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, oybirliği ile almış olduğu 01.07.2022 tar…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN