Yabancıların Çalışma İzinlerinin Reddine İlişkin Kararlara Karşı İtiraz ve Dava Yoluna Başvurulması

Yazar: Arif TEMİR*
Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359

I- GİRİŞ
Yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız olarak çalışabilmeleri 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin almalarına bağlıdır. İlgililerin Bakanlıktan izin talebinde bulunmaları mevzuat kapsamına değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olmayan başvurular reddedilmektedir.
Çalışma ve So…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN