Vergisel Muafiyet ve İstisnalar Açısından Belediyeler ve Belediye Şirketleri

Yazar: Altar Ömer ARPACI*
Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359

I- KURUMLAR VERGİSİ VE KDV AÇISINDAN BELEDİYELER VE BELEDİYE ŞİRKETLERİ
3065 sayılı KDV Kanunu’nun 1/1. maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/3-g maddesinde de; genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, &…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN