Vergi Usul Kanunu 5038 Sayılı Genel Tebliği’nin Getirdiği Yenilikler

Yazarlar: Mehmet Aydın BİRGİLİ*
                Mehmet Feyzi BİRGİLİ**
Yaklaşım / Eylül 2022 / Sayı: 357

I- GİRİŞ
Son dönemde hızlı bir şkilde artan enflasyon ve yabancılara 400.000 Amerikan Doları karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının verilmesi ve muhtelif sebeblerden dolayı iç piyasada gayrimenkullerin kiralanmasında ve satın alınmasında büyük zorluklar meydana getirmiştir. Özellikle mal sahipleri sah…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN