0,00₺

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Vergi Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları Tarafından İnceleme Sırasında Vergi Suçu Fiili İşlenmiş Olduğunun Saptanması Halinde İnceleme Sonucu Beklenmeksizin Cumhuriyet Savcılığına Kamu Davası Açılması İçin Suç Raporu Düzenlenebilecektir (E-Yaklaşım)

Yazar: Nazlı Gaye ALPASLAN*
E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353
 
 
I- GİRİŞ
Vergi Usul Kanunu ile bazı Kanunlarda düzenleme yapılmasına ilişkin 7318 sayılı Yasa 29.04.2021 tarihinde kabul edilerek, 30.04.2021 gün ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yasa’nın 5. maddesi 30.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 7318 sayılı Yasa’nın diğer bazı maddeleri ise (mad. 7 ve 8) yürürlük…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN