Vergi İhtilaflarında Yürütmenin Durdurulması Kararı İçin Teminat Zorunluluğu Kaldırılmıştır (E-Yaklaşım)

Yazar: Nazlı Gaye ALPASLAN*
E-Yaklaşım / Eylül 2022 / Sayı: 357
 
I- GENEL BİLGİLER
Bilindiği gibi, 2577 sayılı İYUK’un 28/1. madde hükmünde yer alan yasal düzenleme gereği olarak, “kararların sonuçları” madde başlığında idari yargı yerlerince verilen kararların gereklerinin yerine getirilmesi zorunludur. Bu zorunluluk, hem 2577 sayılı Yasa’nın 28. maddesi hükmünde olup ve hem de TC Anayasasının 138. maddesinin temel bir h&uu…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN