Vergi Dairesince Yapılan Tarhiyatlara Karşı Uzlaşma ve Cezalarda İndirim Müessesesi (E-Yaklaşım)

Yazarlar: Onur ŞAHİN*
                Ahmet ALTUNKUŞ**
E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353
 
I- GİRİŞ
Mükellefin idareye bildirdiği vergi matrahının kanunlara uygunluğu ve doğruluğu vergi idaresi tarafından her zaman incelenebilir. Vergi idaresince yapılan kontrol ve incelemeler sonunda mükellefin eksik veya hatalı beyanda bulunduğu veya hiç beyanda bulunmadığı tespit edilirse, inceleme sonucunda ortaya çıkan fark matrah &…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN