Vergi Daireleri, 213 Sayılı VUK Madde 160/A ve Ayrıca 153/A Teminat Hükmü Maddesini Yanlış Tatbik Etmektedir

Yazar: Nazlı Gaye ALPASLAN*
Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359

I- GİRİŞ
Vergi daireleri son yıllarda şirketlerin vergi kayıtlarını 213 sayılı Vergi Usul Kanunu md. 153/A “Teminat Uygulaması” kapsamında re’sen kapatabilmektedir. Burada idare mükelleflerin haklarında sahte fatura kullanma ve düzenleme fiillerini gerekçe göstererek, başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti bulunmadığı iddiasıyla sahte belge düzenleme amacıyla şirket kurulduğu i…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN