Vergi Cezalarında Tahakkuk

Yazar: Abdullah SARAÇ*
Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359

I- GİRİŞ
Vergi cezaları, genel olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine aykırılık oluşturan fiiller nedeniyle uygulanan yaptırımlardır. Burada amaç, yasal düzenlemelere uymayan mükelleflerin cezalandırılması yoluyla ticari hayatı denetim altında tutmak ve devletin vergi kaybına uğramasını engellemektir. Vergi cezaları türleri; usulsüzlük, özel usulsüzlük, vergi ziy…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN