Ücretli Çalışanlara Toplu İş Sözleşmesi İle Geçmişe Dönük Olarak Ödenen Ücret Farkları vb. Ödemelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve Vergi Dairesine Bildirimi (E-Yaklaşım)

Yazar: Erdem AZMAN*
E-Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355
 
I- GİRİŞ
İşveren/İşveren vekili ile işçi sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmeleri (TİS) genellikle pazarlık sürecinin uzun sürmesi nedeniyle önceki dönem TİS’in hemen ardından imzalanamaz. Açıklanan sebeple imzalanan yeni TİS çoğu zaman geçmişe dönük ücret, tediye vb. işçiye yapılan ödemeleri içermektedir. Bu kapsamda ge&ccedil…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN