Türk Vergi Ceza Hukukunda Zincirleme Suç, Suçun Unsurları, Suç Tarihi, Dava Zamanaşımı Süresi ve Sürenin Başlangıç Tarihi-II

Yazar: Yunus ŞENGÖZ*
Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359

B- MADDİ UNSURU
Maddi unsurları şunlardır:
1- Aynı Suçun Değişik Zamanlarda Birden Fazla Kez İşlenmesi
Bu husus, Türk Ceza Kanunu’nun 43. maddesinde “… değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda …” ve Vergi Usul Kanunu’nun 7394 sayılı Kanunla eklenen altınca fıkrasında “ … birden fazla takvim yılı veya vergilendirme dö…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN