Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Kooperatiflerin Tacir Sayılması (E-Yaklaşım)

Yazar: Ufuk ÜNLÜ*
E-Yaklaşım / Eylül 2022 / Sayı: 357
I- GİRİŞ
Bilindiği üzere kooperatifler ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattırlar. Kooperatiflerin esas amacı; yeterli derecede iktisadi güce sahip olmayan gerçek kişilerin mesl…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN