Turist Rehberlerine Yapılan Ödemelerin Niteliği ve Vergilendirilmesi

Yazar: Mehmet YÜCEL*
Yaklaşım / Haziran 2022 / Sayı: 354
 

I- GİRİŞ
07.06.2012 tarih ve 6326 sayılı(1) Turist Rehberliği Meslek Kanunu(2) kapsamında çalışma kartı(3) ve/veya ruhsatname(4) sahibi olmalarına göre eylemli(5) veya eylemsiz(6) olarak faaliyette bulunan turist rehberleri(7); Gelir Vergisi Kanunu uygulaması yönünden, seyahat acentaları(8) ile iş ilişkisi içinde serbest meslek kazancı mükellefi, arızi serbest meslek erbabı veya vergiden…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN