TFRS-16 Kapsamında Kiracı Açısından Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Yazar: Cansu ÜNLÜ*
Yaklaşım / Haziran 2022 / Sayı: 354
 

I- GİRİŞ
“TFRS 16 Kiralamalar” Standardı (Standart) 31.12.2018 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere Kurul Kararı olarak 16.04.2018 tarih ve 29826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Standart kiralamaların finansal tablolara alınması, ölçümü, sunumu ve açıklanmasına ilişkin ilkeleri belirlemekte, kiracı ve kiraya verenlerin bu işlemler…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN