TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardının Amacı, Kapsamı ve Önemli Tanımlar (E-Yaklaşım)

Yazar: Cansu ÜNLÜ*
E-Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359
I- GİRİŞ
“TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar” (Standart) 31.12.2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28.10.2011 tarih ve 28098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Standart, bir işletme bir veya daha fazla işletmeyi kontrol ettiğinde düzenlenecek olan konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ve sunumuna ilişkin finansal raporlama ilkelerin…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN