Tekrar Eden İş Kazalarına Yargının Bakışı

Yazar: Murat ARAZ*
Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355

I- GİRİŞ
İş kazası çalışma hayatının kâbuslarındandır. Ancak iş kazası yaşanmaması için yeterli önlem alınıp alınmadığı tartışmalıdır. Hatta iş kazası sayılarına bakılırsa yeterli önlem alınmadığını söylemek yanlış olmayacaktır.
Bu çalışmamızda, tekrar eden iş kazalarının yargısal boyutta nasıl karşılandığını, örnek bir yargı kararı ışığında incelemeye çalışacağız.
II- 5…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN