Tek Pay Sahibi Bulunan Anonim Şirketlerin Yönetim ve Temsili

Yazar: Özdem SATICI TOPRAK*
Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359
 

I- GİRİŞ
Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan anonim şirketlerin sayısı 2022 yılı Haziran ayı itibariyle yaklaşık 171.000 civarında olup(1), yeni kurulan anonim şirketlerin büyük çoğunluğu tek ortaklıdır(2). Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birli…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN