Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgesi Olmayanları Çalıştıran İşverenler Ağır Cezaya Maruz Kalacaktır (E-Yaklaşım)

Yazar: Ahmet AĞAR*
E-Yaklaşım / Eylül 2022 / Sayı: 357
I- GİRİŞ
Bilindiği gibi, iş kazalarının önlenmesi için 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işverenlerin, işyerinde çalıştıracakları işçilerin yapacakları işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlülüğü bulunmaktadır. İşverenlerin bu kapsamdaki en önemli ve çok riskli olduğu sorumluluğu ise, Kanun’un 17/3. maddesinde belir…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN