Taşıtlarda ÖTV Matrahının Tespiti ve Vergisel Sorumluluk

Yazar: Kemal EFELER*
Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359

I- GİRİŞ
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli (II) sayılı listede, binek otomobilleri ve esas itibariyle insan ve eşya taşımak üzere imal edilmiş motorlu taşıtlar, ayrıca bu liste kapsamında sayılan diğer taşıtlar yer almakta olup, ÖTV’nin konusuna girmektedir. Bu taşıtların ÖTV’si imalatçının satış bedeli, alış bedeli veya ithalatta hesaplanan KDV matrahından en y&…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN