Sulh Sözleşmesi (E-Yaklaşım)

Yazar: Ertuna KARA*
E-Yaklaşım / Ağustos 2022 / Sayı: 356
I- GİRİŞ
Sulh müessesesi genel itibariyle HMK madde 313/1’de tanımlanmıştır. Buna göre sulh, görülmekte olan bir davada, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı kısmen veya tamamen sona erdirmek amacıyla mahkeme huzurunda yapmış oldukları bir sözleşmedir. Daha açık bir deyişle, sulh tarafların karşılıklı fedakârlıkta bulunmak suretiyle aralarındaki hukuki ilişkiden kaynaklanan bir uyuşmazlığı so…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN