Stajyer Avukatların Sigortalılığı (E-Yaklaşım)

Yazar: Cemil UZUN*
E-Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355

I- GİRİŞ
Avukatlık, kamu hizmeti olup serbest yapılan bir meslektir. Avukat olmak için Hukuk Fakültesi bitirildikten sonra staj süresi tamamlanması gerekmektedir. Bu yazımızda stajyer avukatlığın sosyal güvenlik uygulamasını son düzenlemelerle birlikte inceleyeceğiz.
II- AVUKATLARIN SİGORTALILIĞI
Avukatlardan herhangi bir sosyal güvenlik kanununa tabi olmayanların 506 sayılı Kanun’un mülga 8…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN