Staj Sonrası Doğum Nedeniyle Doğum Borçlanması (E-Yaklaşım)

Yazar: Serdar GÜNAY*
E-Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359
 
I- GİRİŞ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41. maddesinde sigortalı kadının doğum sonrası iki yıllık süreyi borçlanabileceği düzenlenmiştir. Doğumdan önce staj yapan ve doğuma kadar yaşlılık, mamûllük ve ölüm sigortası primi ödememiş bulunan kadınların doğum borçlanması yapıp yapamayacağı makalemizin konusudur.
II- YASAL DÜZE…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN