Son Düzenlemeler Işığında Limited Şirket Genel Kurul Toplantılarının Mersis Üzerinden Online Yapılabilmesi

Yazar: Mustafa YAVUZ*
Yaklaşım / Eylül 2022 / Sayı: 357

I- GİRİŞ
Limited şirketler, ülkemizde sayı itibariyle en fazla kurulan şirket türüdür. Bu şirketlerin zorunlu organları genel kurul ve müdür, birden fazla müdür varsa müdürler kuruludur. Genel kurul, ortakların belli bir zamanda ve yerde müzakerelerde bulunmak ve karar almak için mevzuatta öngörülen genel kurul düzenine uymak kaydıyla bir araya geldi…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN