Şirketler Topluluğunda Sorumluluk Halleri ve Hakların Donması

Yazar: Salih ÇALAL*
Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355

I- GİRİŞ
Bir şirketin diğer bir şirket üzerinde hâkimiyet kurması iki şekilde mümkün olmaktadır. Birincisi; bir şirketin diğer şirketin sermayesine katılmak suretiyle, diğer yol ise bir şirketin diğer şirketi sözleşme gereğince veya başka bir yolla hâkimiyeti altında tutması şeklinde gerçekleşmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 195. maddesine göre, bir ticaret…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN