Sigortalısına İş Kazası Geçirdiği Gün Hizmet Bildiriminde Bulunulmayan İşverene Uygulanan Yaptırımlar Nelerdir?

Yazar: Fahrettin YÜKSEK*
Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355

I- GİRİŞ
İş kazaları yönünden işverenlerin başta 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan doğan görev ve sorumluluklarının mevcut olduğu herkesin malumudur. Bu sorumlulukların idari para cezası yönünden sonuçlar doğuran büyük kısmı 5510 sayılı Kanun hükümlerinden kaynaklanmakta olup kazalın…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN