Sayıştay Denetimlerinde SGK Para Cezalarına İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi


Yazar: Mahmut ÇOLAK*

Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359

I- GİRİŞ
Bu çalışmamızda kamu idareleri ve şirketlerinin SGK para cezalarına ilişkin bulguları ve önerileri değerlendirilecektir.
II- SGK İDARİ PARA CEZALARINI GEREKTİREN FİİLLER
5510 sayılı Kanun gereğince idari para cezalarını gerektiren fiiller aşağıda maddeler halinde sadece başlıklar olarak belirtilmiştir.
1- Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
2- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi
3- İşyeri Bildirgesi
4- De…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN