Sahte Fatura Düzenleme Kuşkusuyla İncelemeye Sevk Edilen Mükelleflerin Matrah Artırımı Talepleri Konusunda Haziran 2022 Tarihine Kadar İnceleme Raporlarının Vergi Dairesine İntikali İle Sonuçlandırılması Gerekiyor

Yazar: Mustafa ALPASLAN*
Yaklaşım / Haziran 2022 / Sayı: 354
 

I- GİRİŞ
Bilindiği gibi, sahte fatura kullanan mükellefler ile ilgili 7326 sayılı Kanun’un ilgili 5. maddesine göre gelir-kurumlar vergisi açısından matrah artırım talepleri Yasa’ya göre 2021 Eylül Ayı sonu itibari ile yapılması gerekmektedir. Kullanıcılar açısından matrah artırım istemleri konusunda herhangi bir problem bulunmamaktadır(1).
Öte yandan sahte fatura dü…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN