Sahte Belge Kullanımından Kaynaklanan Vergi Ziyaı Cezaları ve Alınabilecek Önlemler (E-Yaklaşım)

Yazar: Barış Mert ÇOBANOĞLU*
E-Yaklaşım / Haziran 2022 / Sayı: 354
 
I- GİRİŞ
213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“VUK”)’nun 359. maddesinin (b) fıkrasında düzenlenen sahte belge kullanımı kaçakçılık suçu olarak nitelendirilmiştir. Ülkemizde de artan sahte belge kullanımının önüne geçilmesi ve sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin İdare tarafından bir an önce tespit edilerek bu fiiller…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN