Rüçhan Hakkının Rehinli Alacaklarda ve Amme İdareleri Arasında Uygulaması

Yazar: Mustafa ÇOLAK*
Yaklaşım / Eylül 2022 / Sayı: 357

I- GİRİŞ
Amme alacaklarının tahsili sürecinde önemli bir ayrıcalık getiren düzenlemelerin başında rüçhan hakkı hükümleri gelmektedir.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (6183 sayılı Kanun) ile amme alacakları açısından yasal olarak tanınan öncelik hakkı yani rüçhaniyet, gerek amme alacaklarına gerekse amme idarelerinin kendi araların…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN