Ortak Olunan Şirketten 4/a Kapsamında Sigortalı Bildirilmenin Sonuçları

Yazar: Murat ÖZDAMAR*
Yaklaşım / Ağustos 2022 / Sayı: 356

I- GİRİŞ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun(1) geneli itibariyle yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce çalışanların sosyal güvenliği farklı Sosyal Sigorta Kanunlarına göre sağlanmaktaydı. 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte tüm çalışanlar tek Kanun kapsamına alınmıştır. Belirtmeliyiz ki, her ne…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN