Orta Vadeli Programlardaki Gelişmeler

Yazar: Haldun DARICI*
Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359

I- GİRİŞ
Orta Vadeli Programlar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ekonomik hayatımıza girmiş olan dökümanlardır. Merkezi yönetim bütçesinin hazırlık sürecini başlatan bu Programlarda, dünya ve Türkiye ekonomisindeki önemli gelişmelerle birlikte gelecek üç yıla ilişkin makroekonomik hedefler ile uygulanacak politikalara ve merkezi yönetim büt&cc…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN