Orta Vadeli Dönemde Vergi Harcamaları Profili, Öneriler ve Analizi

Yazar: Mustafa ÇOLAK*
Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359

I- GİRİŞ
Kamu maliyesinin en zor konularından biri devletin yapmakla mükellef olduğu kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları toplamak ve bu kaynakları usulüne uygun alanlarda şeffaf, etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmesidir.
Devletin temel gelir kaynağı olarak vergi, karşılıksız ve toplumsal katmanlara ulaşan kapsayıcılığı itibari ile diğer finansman modelleri…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN