Malûllük Aylığından Yararlanma Şartları Nelerdir, Kimler Malûllük Aylığından Yararlanabilir? (E-Yaklaşım)

Yazar: Muzaffer ŞEKEROĞLU*
E-Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355
I- GİRİŞ
SİGORTALILARIN KENDİLERİNİN MALULLÜK AYLIĞINA HAK KAZANABİLMESİ İÇİN
Ağır düzeyde çalışma gücü kaybı: Maluliyet: Sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için bu yönetmeliğe göre çalışma gücünü ağır düzeyde veya iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını, kaybedilmesi gerekmekted…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN