Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üreten İşletmelerin Muhasebe Uygulamalarının TDHP ve TMS Çerçevesinde İncelenmesi (E-Yaklaşım)

Yazar: Aybike Berika BAKIR*
E-Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359
I- GIRIŞ

Bu çalışmada, lisanssız güneş enerjisi santrali yatırım aşamalarından bahsedilmiş ve santralin başvurusundan işletmeye alınmasına kadar geçen süreçte gerekli kurumsal ve teknik belgeler için izlenecek prosedürler ve yatırımda kullanılacak maliyet kalemleri anlatılmıştır. Güneş enerjisi santralleri yatırım maliyetinin yüksek olması nedeniyle büyük işletmeler tarafından finanse edilmektedir. Bu işletmelerin finansal baz…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN