Limited Şirketlerde Ayrılma Akçesinin Vergi Mevzuatı Yönünden Değerlendirilmesi

Yazar: Ferhat FAHRAN*
Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359

“İnancınızı Tanrıya Gösterin, Bana İnsanlığınız Lazım” F.W.NİETZSCHECE
I- GİRİŞ
Bilindiği üzere, Limited şirketler, bir sermaye şirketi olmasına rağmen, ortaklar arasında güvene dayanan ve genelde şahsi mesaileriyle yönettikleri şirketlerdir. Bu nedenle, şirketin hayatiyetini sürdürmesi, ortaklar arasındaki güven ilişkisinin sorunsuz olması ile doğrudan ilgilidir. Limited şirketler, dış i…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN