Limited Şirketlerde Ayrılma Akçesi ve Muaccel Hale Gelmesi

Yazar: Ferhat FAHRAN*
Yaklaşım / Eylül 2022 / Sayı: 357
“Gözyaşı toplamak isteyen, sevgi ekmelidir”  F. SCHİLLER
 

I- GİRİŞ
Bilindiği üzere, limited şirketler, bir sermaye şirketi olmasına rağmen, ortaklar arasında güvene dayanan ve genelde şahsi mesaileriyle, şirketi yönettikleri şirketlerdir. Bu nedenle, şirketin hayatiyetini sürdürmesi, ortaklar arasındaki güven ilişkisinin sorunsuz olması ile doğrudan ilgilidir. Limited şir…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN