Kurumsallığın ve Finansal Güvenilirliğin Artmasında İç Denetim ve Bağımsız Denetimin Rolü

Yazar: Yasin YAVUZ*
Yaklaşım / Haziran 2022 / Sayı: 354
 
 

I- GİRİŞ
Muhasebe sisteminin doğruluğunun teyidi; devletler, yatırımcılar, kredi verenler, çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri için oldukça önemli bir hale gelmiştir. Biz de bu çalışmamızda öncelikle iç denetimin ne olduğunu ve önemini geniş bir biçimde açıklayacağız. Bilahare bağımsız denetimin ne olduğu, bağımsız denetimi diğer denetim türlerinden…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN