İstifada İşçinin Gerçek İradesinin Araştırılmasında İspata Yönelik Hukuk Kuralları Nelerdir?

Yazar: Çetin SONKAYA*
Yaklaşım / Eylül 2022 / Sayı: 357

I- GİRİŞ
İstifa müessesi 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmemiştir. İşçinin haklı bir nedene dayanmadan ve bildirim (önel) sürelerine riayet etmeden iş sözleşmesini feshi, istihdam ilişkileri pratiğinde, istifa olarak nitelendirilmektedir.
İstihdam ilişkileri pratiğinde, işçinin eylemli olarak işi terk etmek suretiyle iş sözleşmesini feshi ya da herhangi bir gerekç…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN