İşe Başlatmama Tazminatı

Yazar: Erol TÜRK*
Yaklaşım / Eylül 2022 / Sayı: 357

I- GİRİŞ
İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiği takdirde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçinin başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en ço…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN