İş Kanunu’na Göre Yıllık Ücretli İzinde Zamanaşımı Süresi

Yazar: Erol GÜNER*
Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359

I- GİRİŞ
1982 tarihli T.C. Anayasası’nın Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı başlıklı 50. maddesinde; “dinlenmek, çalışanların hakkıdır” denilmektedir. Anayasa’nın çalışanlara tanıdığı dinlenme hakkı çerçevesinde yapılan yasal düzenlemenin bir bölümünü ücretli yıllık izin hakkı oluşturmaktadır. İşçilere sağlanan en önemli dinlenme hakk…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN