İş Güvenliğinde İşaretlerin Önemi Nedir? (E-Yaklaşım)

Yazar: Cumhur Sinan ÖZDEMİR*
E-Yaklaşım / Haziran 2022 / Sayı: 354
 
I- GİRİŞ
İşyerlerinde kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretlerinin uygulanması ile ilgili asgari gereklilikler yönetmelik ile düzenlenmiştir. 11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği” 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, 30. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. İş güvenliği tedbirle…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN