İnternet Ortamında Yayımlanan İlanlara Yönelik Bildirim Zorunluluğu (E-Yaklaşım)

Yazar: Yüksel GÜNEŞ*
E-Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355
I-GİRİŞ
538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği([1]) ile internet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik olarak bazı bilgilerin alınmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair açıklamalar yapılmıştır.
Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, so…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN