İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İadesinin Hesaplanmasında Atik Nedeniyle Yüklenilen KDV’den Pay Verilmesinin Usul ve Esasları

Yazar: Nuri DEĞER*
Yaklaşım / Ağustos 2022 / Sayı: 356

I- GİRİŞ
KDV esas itibariyle bir iktisadi işletme çerçevesinde gerçekleştirilen mal teslimi ve hizmet ifalarında, satıcı fiyatına ilave edilen genel, yayılı bir tüketim vergisidir. Her ne kadar verginin adı KDV ise de, işletmeler tarafından hiçbir şekilde yaratılan katma değer hesaplanmamakta, ancak sistemde yer alan vergi indirim mekanizması sayesinde sonuç olarak verginin matrahı katma değer olm…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN