Fiili Hizmet Zammının Emeklilik Yaşına Etkisi

Yazar: Murat ÖZDAMAR*
Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355
 

I- GİRİŞ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu(1) hükümlerine göre farazi hizmet süreleri bulunan (İtibari Hizmet Zammı-İHZ ve Fiili Hizmet Zammı-FHZ) sigortalıların emeklilik şartları diğer sigortalılardan farklıdır. Farazi hizmet sürelerinden; FHZ hizmetleri nedeniyle artırılan prim gün sayısı, yaşlılık aylığı miktarını artırır, FHZ ve İHZ hizmetleri için sig…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN