Fazla Çalışma Kavramı, Koşulları ve Çeşitleri

Yazar: Hilal SÖYLEMEZ*
Yaklaşım / Haziran 2022 / Sayı: 354
 

I- GİRİŞ
Ülkenin genel yararları, İşin niteliği veya üretimin arttırılması gibi nedenlerle olağan ya da olağandışı şartlarda Kanunla üst sınır belirlenmiş olan çalışma süresinin dışına çıkılabilmektedir. Süresi Kanunla kırkbeş saat olarak belirlenmiş haftalık çalışma saatinin üzerinde yapılan her türlü çalışma fazla çalışma olarak nitelendirilmek…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN