Engellilerin Yurtiçi Taşıt Alımlarında Vergisel Durum (E-Yaklaşım)

Yazar: Selami DİLER*
E-Yaklaşım / Haziran 2022 / Sayı: 354
 
I- GİRİŞ
Engelli (Özürlü([1])), vücudunda eksik veya kusuru olan([2]) kişidir. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”([3])in 4/c maddesinde; “Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle topl…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN